فرم تحویل پروژه

نکته های بسیار مهم قبل از تکمیل و تایید این فرم

این قوانین تحویل از تاریخ 1401/07/12 تعیین گردیده است .

1- تکمیل این فرم به معنی تحویل کامل پروژه می باشد، که این پروژه شامل یکی از خدمات ما ( طراحی سایت ، بهینه سازی ، نگهداری و سئو سایت و تولید محتوا ) خواهد بود در نظر داشته باشید که تنها راه احراز هویت شما که مورد تایید گروه ما می باشد شماره موبایل ذکر شده در فاکتور می باشد که در قسمت مشخصات مشتری ذکر شده .

2- کلیه اطلاعات از ورود به هاست و وردپرس از خط های پیامکی متعلق به رهنما سئو است ارسال خواهد شد که  50009195904065 ، 09999172554 و 20009999172554  می باشند

3- تست سایت، شامل درست عمل کردن فرم ها ، فروشگاه ها ، لینک ها ، برگه ها می باشد که شما آنها را تست کرده اید و کاملا کورد تایید شما بوده است

4- در نظر داشته باشید از زمان ارسال این فرم ، بابت تخریب قالب ، کدها ، ظاهر ، عملکرد فروشگاه و فرم ها و هر چیزی که مربوط به سایت باشد گروه رهنما سئو در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.

5- اگر این پروژه جزء خدمات طراحی سایت ما بوده باشد ، شما از زمان ارسال این فرم به مدت 6 ماه از گارانتی ما برخوردار می شوید

6- این قوانین ممکن است تغییر نماید ولی این قوانین در زمان ارسال فرم برای شما نیز ارسال خواهد شد پس قوانین برای شما همانی در نظر گرفته می شود که در زمان تکمیل فرم وجود داشته است .