فرم تحویل پروژه

نکته های بسیار مهم قبل از تکمیل و تایید این فرم

این قوانین تحویل از تاریخ 1401/07/12 تعیین گردیده است .

1- با زدن تیک تکمیل مرحله اول و یا تکمیل پروژه شما مشخص می کنید که کار تا چه مرحله ای به شما تحویل شده و از آن به بعد پروژه وارد مرحله جدید می شود

2- اگر در قسمت (مرحله تایید) انتخاب شما تایید مرحله اول باشد وارد مرحله نهایی شده و دیگر ساختار سایت قابل تغییر نمی باشد مگر با پرداخت هزینه ای که رهنما سئو براتون مشخص می نماید

3- اگر در قسمت (مرحله تایید) انتخاب شما تایید تکمیل پروژه باشد شما تایید کرده اید که موارد ذکر شده در پنلی که انتخاب کرده بودید را به صورت کامل در سایت طراحی شده تحویل گرفته اید

4- در نظر داشته باشید که تنها راه احراز هویت شما که مورد تایید گروه ما می باشد شماره موبایل ذکر شده در فاکتور می باشد که در قسمت مشخصات مشتری ذکر شده است لذا فقط از همان شماره در این فرم استفاده نمایید .

5- کلیه اطلاعات از ورود به هاست و وردپرس از خط های پیامکی متعلق به رهنما سئو است ارسال خواهد شد که  50009195904065 ، 09999172554 و 20009999172554  می باشند (زمانی که تایید تکمیل پروژه را انتخاب کرده باشید)

6- تست سایت، شامل درست عمل کردن فرم ها ، فروشگاه ها ، لینک ها ، برگه ها می باشد، شما با زدن این تیک تایید می کنید که تمام این موارد را تست کرده اید و  عمل کرد آن مورد تایید شما بوده است

7- در نظر داشته باشید از زمان ارسال این فرم هر گونه دست کاری و تغییر در قالب ، کدها ، ظاهر ، عملکرد فروشگاه و فرم ها و هر چیزی که مربوط به سایت باشد صورت گیرد گروه رهنما سئو در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.

8- شما از زمان ارسال این فرم به مدت 6 ماه از گارانتی ما برخوردار می شوید.